Λογότυπο
 
 
.: αρχική.: εταιρεία.: ειδικές κατασκευές.: προϊόντα.: επικοινωνία
 
 
Όροι χρήσης και δήλωση εμπιστευτικότητας
Η εταιρεία Μάκης & Μπάμπης Κουτουλογένης δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε σκοπό. Κάθε κείμενο και φωτογραφία παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η Μάκης & Μπάμπης Κουτουλογένης δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της ποιότητας, καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής τρίτων σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Δεν γεννάται καμία ευθύνη της Μάκης & Μπάμπης Κουτουλογένης για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, διαφύγοντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τη χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που δατίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και η Μάκης & Μπάμπης Κουτουλογένης έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο των κειμένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Μάκης & Μπάμπης Κουτουλογένης δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πληροφορίες (κείμενα και φωτογραφίες) που παρέχονται από ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες μπορείτε να οδηγηθείτε από σύνδεσμο μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.


Προσωπικά δεδομένα / Δήλωση Εμπιπστευτικότητας

Δηλώνουμε πως διαφυλάσσουμε τον προσωπικό χαρακτήρα όλων των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Δεν τα εμπορευόμαστε, δεν πρόκειται να τα πωλήσουμε σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς και δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για κανένα λόγο, με αξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η χρήση και περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται αυτομάτως και την αποδοχή όλων των παραπάνω.
 
 

ΕΚΘΕΣΗ

Λ. Kηφισίας 191, 151 24 Mαρούσι
T. +30 210 80 68 779
F. +30 210 80 26 145
e-mail: info@koutoulogenis.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Mοροζίνη 10, 151 22 Mαρούσι
T. +30 210 80 69 570
E-mail: info@koutoulogenis.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ

Kήπων 64, 145 64 N. Kηφισιά
E-mail: info@koutoulogenis.gr


copyright © koutoulogenis.gr all rights reserved|Όροι χρήσης|Επικοινωνία
flink.gr